We Lwowie uroczyście otwarto plac imienia Jacka Kuronia

W niedzielę, 17 czerwca, we Lwowie odbyło się uroczyste otwarcie placu oraz odsłonięcie tablicy informacyjnej poświęconej opozycjoniście i przyjacielowi Ukrainy, Jackowi Kuroniowi.

Zrekonstruowany plac-skwer imienia Jacka Kuronia znajduje się obok Konsulatu RP we Lwowie, nieopodal miejsca, gdzie się urodził i mieszkał przez 11 lat.

W uroczystości wzięli udział m.in. żona Jacka Kuronia, Danuta, wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, a także przedstawiciele lokalnych władz, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy.

Konsul RP we Lwowie, Rafał Wolski wyraził podziękowania za uszanowanie pamięci wielkiego lwowiaka, działacza polskiej opozycji demokratycznej, ministra pierwszego niekomunistycznego rządu w Europie Środkowo-Wschodniej wyraził. „Cieszę się, że mogę przez okno mojego gabinetu spoglądać na ten skwer, na którym spotykają się lwowiacy i ich goście i będą mogli patrzeć na mądre oblicze patrona tego miejsca” – powiedział konsul.

Decyzję ws. nadania placu oraz skweru imienia Jacka Kuronia podjęła rada miejska Lwowa 22 marca 2018 roku.