W przyszłym roku Lwów kupi dla potrzeb komunikacji miejskiej 120 autobusów i 10 tramwajów

Deputowani Rady Miasta Lwowa na sesji 16 listopada poparli udział lwowskich spółek komunalnych w projekcie „Miejski transport publiczny”. W tym celu rząd zaciągnie kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zakup 120 autobusów i 10 tramwajów dla Lwowa.
Source: ZIK