W Narodowym Banku Ukrainy nazwano korzyści płynące z migracji zarobkowej

W Narodowym Banku Ukrainy nazwano korzyści płynące z migracji zarobkowej
W krótkim okresie migracja zarobkowa może przynieść pewne korzyści zarówno samym migrantom, ich rodzinie, jak i Ukrainie.

Source: Wschodnik