W Europie są zaniepokojeni wpływem na gospodarkę światową nowej polityki FED odnośnie bankowego kapitału

W Europie są zaniepokojeni wpływem na gospodarkę światową nowej polityki FED odnośnie bankowego kapitału
W EBC uważają, że nowe reformy mogą podważyć jeden z głównych kryteriów bezpieczeństwa finansowego, osiągniętego po światowym kryzysie.

Source: Wschodnik