Ukraina zwiększy składkę do Rady Europy, aby zrekompensować zaległe należności Rosji

Ukraina zwiększy składkę do Rady Europy, aby zrekompensować zaległe należności Rosji
Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził dobrowolną składkę Ukrainy do Rady Europy w wysokości 400 tys. dolarów.

Source: Wschodnik