Hrojsman: Ukraina to bardzo tolerancyjny kraj

Hrojsman: Ukraina to bardzo tolerancyjny kraj
Minister spraw zagranicznych i minister edukacji Ukrainy spotkają się z ambasadorami krajów UE i wytłumaczą im szczegóły ustawy „O edukacji”, uchwalonej przez Radę Najwyższą Ukrainy w dniu 5 września i…

Source: Wschodnik