Do 30 września Ukraina powinna podjąć decyzję o ważnym traktacie z Federacją Rosyjską

Do 30 września Ukraina powinna podjąć decyzję o ważnym traktacie z Federacją Rosyjską
Jego funkcjonowanie ulega przedłużeniu co 10 lat w przypadku braku zastrzeżeń którejś ze stron.

Source: Wschodnik